Nowelizacja Statutu Stowarzyszenia.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 12.12.2021 r. przyjęto znowelizowaną wersję statutu naszego Stowarzyszenia. Aktualny tekst znajduje się w odpowiedniej zakładce naszej strony internetowej.