Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejszy dokument prezentuje politykę prywatności serwisu internetowego Stowarzyszenia Przyjaciół Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp., dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem https://www.stowarzyszenie.naniwie.pl/. Serwis jest prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim – Organ Prowadzący Parafialne Przedszkole, dalej nazywaną Administratorem.

Dbając o prywatność użytkowników Serwisu, prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Dane osobowe i prywatność

Serwis nie oferuje opcji zakładania Kont Użytkowników w celu skorzystanie z naszych usług – wszystkie dane zawarte na stronie są ogólnodostępne, bez potrzeby logowania. Logują się do Serwisu tylko administrator i redaktorzy. Administratorem ich danych osobowych jest Administrator. W naszym Serwisie nie można również zostawiać komentarzy, stąd nie są gromadzone dane z nimi związane. Nie ma również formularza kontaktowego.

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia skorzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika. Ponadto w każdej chwili można je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji można również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów statystycznych.

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi nasz portal. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, możne powodować znaczne utrudnienia lub może nawet całkowicie uniemożliwiać korzystanie z naszego portalu za co nie ponosimy odpowiedzialności. Dlatego zalecamy mieć włączoną obsługę plików cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy  przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, która jest używana:

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć m.in. w Wikipedii.

Usługi Zewnętrzne

Nasz Serwis nie jest zintegrowany z usługą Facebook.

Kontakt z Administratorem

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z przysługujących mu uprawnień dotyczących jego danych osobowych, lub po prostu chciałby zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności może napisać na adres e-mail: kontakt@stowarzyszenie.naniwie.pl

Nasze dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafialnego Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Małopolskim
ul. Jana Pawła II 27
36-060 Głogów Małopolski
e-mail: kontakt@stowarzyszenie.naniwie.pl
www: www.stowarzyszenie.naniwie.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Józefa z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27 w Głogowie Małopolskim, reprezentowana przez Proboszcza Parafii;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Rzeszowskiej jest: ks. Łukasz Chmielewski, diodo@diecezja.rzeszow.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Strony, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający (firma hostingowa);
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.